Timeplanen for Julen 2017 er klar- Gå inn på booking for oppdatert timeplan.

Timeplanen på denne siden vil ikke bli endret umiddelbart ved endringer. 
Sjekk derfor den oppdaterte nettsiden ved å trykke "Booking Gruppetimer".

Ved spørsmål eller problemer ved booking, kontakt oss på telefon: 32 12 44 00

Juletimeplan 2017png